Immipoint is geen overheidsinstantie, en is niet gelieerd aan de overheden van andere landen in de wereld of Nederland. Immipoint is een private onderneming die bedrijven en particulieren tegen een vergoeding assisteert bij het samenstellen van een aanvraag voor een visum, werk/verblijfsvergunning. Onze werkzaamheden zijn maatwerk, en vinden voor het grootste deel plaats voordat de visumaanvraag wordt ingediend bij het consulaat, ambassade of visa application center of bij de immigratiedienst van het betreffende land.

Aan onze werkzaamheden ligt altijd een schriftelijke overeenkomst ten grondslag waar de te verrichten werkzaamheden en de kosten die wij rekenen voor onze dienstverlening expliciet in staan vermeld. Wij starten niet met onze werkzaamheden voordat een cliënt akkoord is gegaan met deze schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening. Op de dienstverlening van Immipoint zijn de Algemene Voorwaarden en ons Privacyreglement van toepassing.